Soutěž - jak připravit podklady

pro uspořádání soutěže na portálech Agentury Paseo


Nejprve rezervace termínů

Dříve než se pustíme do přípravy podkladů potřebujeme zarezervovat termíny. Dodejte nám v jakých týdnech (vždy od pondělka) budete chtít zveřejnit objednané články/akce/bannery/brandingy/mailingy/soutěže. Máte-li objednáno více formátů, potřebujeme je naplánovat všechny dopředu (i kdyby to měli být přibližné termíny).

Jak zarezervovat termín  do mediaplánu se dočtete zde.

Definice soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost nebo instituce, která je poskytovatelem výher do soutěže a která je na stránkách soutěže označena jako Pořadatel.

 • Organizátorem soutěže je Agentura Paseo s.r.o., provozující portály www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.holiday.cz.

 • Soutěž probíhá na zvoleném portálu prostřednictvím vloženého odpovědního formuláře, který souy'těžící elektronicky odešle do redakce.

 • Součástí podpory soutěže je publikace článku.

Podklady připravte takto:

Zadání potřebujeme v této podobě nejméně 3 pracovní dny před soutěží:

 1. Pořadatel, sídlo + ičo (zákazník co dává ceny do soutěže).
 2. Texty k soutěži do příspěvku na web. Stačí stručný text do 200 znaků.
 3. Vymyslete 1 soutěžní otázku tak, aby odpověď na ni byla snadno dohledatelná v textu k soutěži, nebo odkazu URL.
 4. Fotografie, loga do příspěvku na web a do soutěžního formuláře, ve formátu JPG nebo GIF. Max. datová velikost: 150 kB.
 5. Odkazy: dodejte URL odkaz kam má vést proklik/ky z mailingu.
 6. Kolik je výherců, jaké jsou ceny a v jaké hodnotě jsou ceny.
 7. Konání od-do. (min. 14 dnů).
 8. Datum slosování.
 9. Na jakém portálu má soutěž probíhat (www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.holiday.cz). 

Důležité

 • Soutěž může jet na jednom portálu vždy jen jedna, proto si zarezervujte termín soutěže ihned po objednávce.
 • Soutěž by měla trvat minimálně 14 dnů.
 • Podklady potřebujeme dodat nejpozději 3 pracovní dny před soutěží.
 • Soutěž se řídí pravidly soutěží Agentury Paseo.
 • Ceny je ideální dodat v elektronické podobě (vocuhery, vstupenky). Věcné ceny pak dodat nejpozději tři dny před slosováním na adresu: Agentura Paseo s.r.o., Šaldova 476/9, Karlín, 186 00 Praha 8. 

Rezervace

Rezervujte si termín soutěže včas.

Ceny

Ceny dodejte před ukončením soutěže.


Podklady nám pošlete na: podklady@agenturapaseo.cz